LaBountys Universal Processor serie är ideal för rivningar. LaBounty var först med att utveckla detta redskap vilket senare har kopierats av många andra tillverkare. Processorn har utbytbara käftar för att på så sätt minimera ägande kostnaden för den som vill klara olika jobb med ett redskap.

Den så kallade UP modellen tillverkas idag i 4 storlekar vilka börjar på 1800kg och slutar med en modell på 5800 kg. Tidigare har det funnits fler storlekar men de har ersatts av en ny modellserie som heter UPX.

LaBounty UP finns med följande käft-alternativ:

  • PS – käft (plate shear) plåt nibbler för klippning av plåtkonstruktioner etc..
  • CP – käft (concrete pulverizer) betong pulveriserar käft
  • CC – käft (concrete cracking) betong sax käft
  • SH – käft (steel shear) stålsax käft

Bilder